Hemen Teklif Al

Güvenlik Ağlarında Sorumluluk ?

12 Ekim 2020 - Pazartesi

4. PLANLAMA VE SORUMLULUKLAR

Güvenlik ağı kurulmadan önce kurulum planlanmalı ve planlama ağların tedarik, kurulum ve kullanım sürecine dâhil olan herkesi içermelidir. Planlama yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:
 
 • Ağın kurulumunu yapan çalışanların yetkinliği ve tecrübesi
 • Kurulum ve söküm boyunca yapılacak işlerin türleri ve sıraları
 • Ankraj noktalarının yerleri ve yeterlilikleri
 • Güvenlik ağı altında doğru açıklık mesafesinin nasıl korunacağı,
 • Kurulum ve söküm için erişim yolları, İnceleme, geçici onarım işleri ve atıkların uzaklaştırılması için erişim yolları
 • Daha alt seviyelerdeki kişiler korunması ve
 • Ağ üzerinde düşen çalışanların kurtarılması
Güvenlik ağının tasarımı, güvenli şekilde kurulumu ile kullanımı ve diğer hususlarla alakalı olarak görev yapan çalışanların sorumlulukları BS 8411 rehberinde belirtilmiştir.

4.1 TASARIMCININ (PROJE MÜELLİFİ) SORUMLULUKLARI

Güvenlik ağının kullanımı belirleyen ya da yapı işinde, tamirat ve tadilat işlerinde risklerin kontrol altına alınması için güvenlik ağı kullanılacağına dair bilgilendirilen tasarımcı(lar) aşağıdaki hususları dikkate almalıdır:
 
 • Ağın kurulumunu zorlaştıran ya da tehlikeli kılan tasarım detaylarından kaçınmalıdır.
(Güvensiz erişim, yeteri kadar geçici yük taşıyamayan yapılar, bağlantı için gerekli
 • yerlerin yetersizliği vb.) Güvenlik ağının hızlı kurulumunu ve sökümünü kolaylaştıracak şekilde çizimler
üzerinde uygun ankraj noktaları tasarlamalı ve bu noktaların karakteristik yüklemeleri
 • taşıyacağından emin olmalıdır. Güvenlik ağının kendi ağırlığından ve düşen çalışanın oluşturduğu etkiden
kaynaklanan yapı üzerindeki muhtemel kuvvetleri hesaplamalı ve yapı üzerinde
 • oluşan etkiyi değerlendirmelidir.
 • Uygunsa ekstra çapraz kullanımı ya da diğer desteklerin kullanımını belirlemelidir.Ağların uzun süre kullanıldığı durumlarda, yapılacak incelemeleri ve kurulum sırasını
belirlerken kurulum ve söküm işlemleri için ihtiyaç duyulacak erişim yollarını da
dikkate almalıdır.

4.2 ÜRETİCİNİN SORUMLULUKLARI

Güvenlik ağının imalatını yapan kişiler, ürünlerinin güvenli kullanımı ve depolanması ile ilgili tüm bilgileri içeren kullanım talimatları sağlamalı ve bunları satış sırasında alıcıya teslim etmelidirler. Ayrıca ağın kullanım periyodu boyunca asgari enerji absorplama kapasitesinin yeterli olacağına dair teminat vermelidirler.

4.3 KURULUMU YAPAN ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI

Kurulumu gerçekleştiren çalışanlar, kurulumdan önce aşağıdaki hususlar hakkında ana yükleniciye veya şantiye şefine bilgi vermelidir.
 
 • Güvenlik ağının kurulumu ile ilgili olarak aldıkları eğitim ve yeterlilikleri,
 • Kullanmayı düşündükleri iş ekipmanları (Örneğin; Hareketli yükseltilebilir iş platformları),
 • Ağların deneye tabi tutulması, bakımı ve kullanım periyodu boyunca sağlaması gereken enerji absorplama kapasiteleri,
 • Erişim için ihtiyaç duyulacak çalışmalar (Örneğin; Çalışma yüzeyinin hazırlanması),
 • Ankraj noktaları ve sabitleme için gereksinimler ile bunların uygun ve yeterli olduğundan emin olmak için yapılacaklar,
 • Güvenlik ağının altında yeterli açıklık mesafesinin devamlı olarak sürdürülmesi için ihtiyaç duyulacak gereksinimler,
 • Kurtarma prosedürleri,
 • Ağın altında bulunan çalışanların nasıl korunacağı.
Yukarıdaki hususların dışında, kurulumu yapan çalışanlar temin edilen tüm ağların amaca uygun olduğundan ve proje boyunca amacına uygun şekilde kalacağından emin olmalıdırlar. Ayrıca aşağıdaki hususları da yerine getirmelidirler:
 
 • Ankraj noktaları kontrol etmeli,
 • Ankraj noktalarının yükler için uygun olduğundan emin olmalı,
 • Ağın amaca uygun olduğundan emin olmalı ve
 • Ağın altında yeterince açıklık olduğundan emin olmalıdırlar.
Ağ kurulumu tamamlandıktan sonra ise, kurulumu yapan çalışanlar tarafından ana yükleniciye/şantiye şefine teslim belgesi verilmelidir. Belge güvenlik ağı sisteminin amaca uygun olduğunu doğrulamalı ve aynı zamanda aşağıdaki hususlar hakkında yazılı talimatlar içermelidir:
 
 • Kurtarma prosedürleri,
 • İnceleme prosedürleri,
 • Ağ üzerindeki atık malzemelerin uzaklaştırılması.

4.4 ANA YÜKLENİCİ/ŞANTİYE ŞEFİNİN SORUMLULUKLARI

Ana yüklenici veya şantiye şefi, güvenlik ağı kurulumu ile ilgili hususların sağlık ve güvenlik planında yer aldığından emin olmalı ve kurulumu yapan çalışanlar sahaya gelmeden önce aşağıdaki hususların yerine getirilmesini sağlamalıdırlar:
 
 • Kurulum için erişimin sağlanması,
 • Uygun ankraj noktalarının sağlanması,
 • Hareketli erişim ekipmanlarına ihtiyaç duyulan yerlerdeki zemin koşullarının uygun olduğundan emin olunması.
Ana yüklenici veya şantiye şefi aşağıdaki hususların yerine getirildiğinden ayrıca emin olmalıdır:
 
 • Çalışanların kurtarma için eğitimli olduğundan,
 • Kurulumu yapan çalışanların teslim belgesini sağladığından,
 • Sahadaki tüm alt yüklenici ve çalışanların güvenlik ağının amacı ve fonksiyonları hakkında bilgilendirildiğinden,
 • Ağların üreticinin talimatları doğrultusunda muayenesinden ve kullanım boyunca talimatlara uygun şekilde kalmasından sorumlu birisinin olduğundan,
 • Güvenlik ağının altında yeterli açıklık mesafesinin sürdürülmesinden sorumlu birisinin olduğundan,
 • Ağların, çalışanları düşen atık malzemelere karşı korumak için veya atık malzemeleri depolama alanı olarak kullanılmadığından.

Paylaş:

TEKLİF ALMA FORMU


liman file

Yeni Ürünlerden Haberdar Olmak İçin Kaydolun !